Thuốc tăng trưởng chiều cao cấp tốc quảng cáo 'nổ'

Thuốc tăng trưởng chiều cao cấp tốc quảng cáo 'nổ'

Điểm danh những loại TPCN, TPBVSK được quảng cáo 'thổi phồng' công dụng vừa bị xử phạt

Điểm danh những loại TPCN, TPBVSK được quảng cáo 'thổi phồng' công dụng vừa bị xử phạt

5 công ty vừa bị Cục ATTP phạt 'khủng' 180 triệu vì lý do gì?

5 công ty vừa bị Cục ATTP phạt 'khủng' 180 triệu vì lý do gì?

Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm về an toàn thực phẩm

Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm về an toàn thực phẩm

Bộ Y Tế xử phạt 5 Công ty vi phạm về an toàn thực phẩm hàng trăm triệu đồng

Bộ Y Tế xử phạt 5 Công ty vi phạm về an toàn thực phẩm hàng trăm triệu đồng

Quảng cáo thực phẩm Nubest tall có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo thực phẩm Nubest tall có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Một số web không chính hãng quảng cáo sai thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nubest Tall

Một số web không chính hãng quảng cáo sai thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nubest Tall

Phạt 180 triệu đồng đối với 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Phạt 180 triệu đồng đối với 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Quảng cáo viên uống hỗ trợ phát triển chiều cao Nubest tall có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo viên uống hỗ trợ phát triển chiều cao Nubest tall có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng