Vụ sai phạm thầu TBYT Cần Thơ giám đốc bị khởi tố: NSJ trúng thầu bao nhiêu tỉnh?

Vụ sai phạm thầu TBYT Cần Thơ giám đốc bị khởi tố: NSJ trúng thầu bao nhiêu tỉnh?

Công ty TNHH NSJ (nay là LTQ) chuyên trúng các gói thầu y tế có tỷ lệ 'tiết kiệm' cho ngân sách Nhà nước...
Đình chỉ sinh hoạt đảng, chính quyền Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Đình chỉ sinh hoạt đảng, chính quyền Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Ai điều hành Sở Y tế TP Cần Thơ sau khi giám đốc bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế TP Cần Thơ sau khi giám đốc bị khởi tố?

Cần Thơ thông tin sau vụ giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Cần Thơ thông tin sau vụ giám đốc Sở Y tế bị khởi tố

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ trong thời gian giám đốc bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ trong thời gian giám đốc bị khởi tố?

Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ khi Giám đốc bị khởi tố?

Ai phụ trách Sở Y tế Cần Thơ khi Giám đốc bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ thay giám đốc vừa bị khởi tố?

Ai điều hành Sở Y tế Cần Thơ thay giám đốc vừa bị khởi tố?

Khởi tố 11 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố 11 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố

Khởi tố 2 nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 bị can vì vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố 2 nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 bị can vì vi phạm quy định đấu thầu

Bộ Công an khởi tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bộ Công an khởi tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Vi phạm đấu thầu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bị khởi tố

Vi phạm đấu thầu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bị khởi tố

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cán bộ

Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cán bộ

Khởi tố, bắt giam 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ do vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố, bắt giam 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ do vi phạm quy định đấu thầu

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố 11 bị can trong vụ án nghiêm trọng ở Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố 11 bị can trong vụ án nghiêm trọng ở Sở Y tế Cần Thơ

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 người liên quan

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 người liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi bị bắt?

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi bị bắt?

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi