Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu bị phạt gần 200 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu bị phạt gần 200 triệu đồng

Bộ Y tế phạt nặng hàng loạt công ty dược

Bộ Y tế phạt nặng hàng loạt công ty dược

Dính 'án' thu hồi mỹ phẩm, Lá House nói gì?

Dính 'án' thu hồi mỹ phẩm, Lá House nói gì?

Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control serum trị mụn của Công ty Nàng Lá

Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control serum trị mụn của Công ty Nàng Lá

Vì sao thuốc trị mụn Acne control serum của Công ty TNHH Nàng Lá bị thu hồi?

Vì sao thuốc trị mụn Acne control serum của Công ty TNHH Nàng Lá bị thu hồi?

Thu hồi sản phẩm trị mụn Acne control serum

Thu hồi sản phẩm trị mụn Acne control serum

TP.HCM: Sẽ thanh, kiểm tra toàn diện công ty bán mỹ phẩm trị mụn 'dỏm'

TP.HCM: Sẽ thanh, kiểm tra toàn diện công ty bán mỹ phẩm trị mụn 'dỏm'

Bất ngờ mỹ phẩm Lá House 'dính' án thu hồi

Bất ngờ mỹ phẩm Lá House 'dính' án thu hồi

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm trị mụn của Công ty Nàng Lá

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm trị mụn của Công ty Nàng Lá

Thu hồi sản phẩm trị mụn Acne control serum

Thu hồi sản phẩm trị mụn Acne control serum

Thu hồi sản phẩm trị mụn Acne control serum

Thu hồi sản phẩm trị mụn Acne control serum