Đà Nẵng thua kiện Công ty Vipico, tòa yêu cầu thi hành án

Đà Nẵng thua kiện Công ty Vipico, tòa yêu cầu thi hành án

Tòa ban hành quyết định yêu cầu buộc thi hành án đối với UBND TP Đà Nẵng theo bản án hành chính phúc thẩm...
Vụ đấu giá đất vàng ở Đà Nẵng: Kiểm toán không yêu cầu hủy đấu giá

Vụ đấu giá đất vàng ở Đà Nẵng: Kiểm toán không yêu cầu hủy đấu giá

Kiểm toán Nhà nước phủ nhận kiến nghị thu hồi đấu giá đất 600 tỷ ở Đà Nẵng

Kiểm toán Nhà nước phủ nhận kiến nghị thu hồi đấu giá đất 600 tỷ ở Đà Nẵng

Đà Nẵng chính thức hủy kết quả đấu giá lô đất 'vàng'

Đà Nẵng chính thức hủy kết quả đấu giá lô đất 'vàng'

Hủy kết quả đấu giá lô đất vàng A20 đường Võ Văn Kiệt đối với Vipico

Hủy kết quả đấu giá lô đất vàng A20 đường Võ Văn Kiệt đối với Vipico

Đà Nẵng hủy công nhận trúng thầu vì nhà đầu tư không nộp tiền đúng thời hạn

Đà Nẵng hủy công nhận trúng thầu vì nhà đầu tư không nộp tiền đúng thời hạn

Đà Nẵng nói gì về việc hủy kết quả đấu giá lô 'đất vàng' 4 mặt tiền của VIPICO?

Đà Nẵng thông tin vụ doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không được nhận đất

Vụ hủy kết quả đấu giá khu đất 652 tỷ: TP Đà Nẵng sẵn sàng hầu kiện

Đà Nẵng thông tin việc hủy kết quả đấu giá của Vipico

Đà Nẵng không chịu giao đất trúng đấu giá

Doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng Đà Nẵng không chịu giao đất