Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Thông tin nóng

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Thông tin nóng

Bò trượt chân ngã làm lộ bê tông cốt cây: Bịt kín các vết hư hỏng

Bò trượt chân ngã làm lộ bê tông cốt cây: Bịt kín các vết hư hỏng

Vụ 'bê tông cốt cây': Giám đốc nói do công nhân 'nghịch'

Vụ 'bê tông cốt cây': Giám đốc nói do công nhân 'nghịch'

Bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Hơn 200 thanh, ngã đúng nơi có cây?

Bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Hơn 200 thanh, ngã đúng nơi có cây?

Bò trượt chân ngã, làm lộ giằng bê tông cốt... gỗ tại công trình kênh thủy lợi

Bò trượt chân ngã, làm lộ giằng bê tông cốt... gỗ tại công trình kênh thủy lợi

Vụ bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây: Lãnh đạo Sở nói gì?

Vụ bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây: Lãnh đạo Sở nói gì?

Lạ lùng: Kênh thủy lợi sử dụng bê tông cốt... cây

Lạ lùng: Kênh thủy lợi sử dụng bê tông cốt... cây