Bò trượt chân ngã làm lộ bê tông cốt cây: Bịt kín các vết hư hỏng

Bò trượt chân ngã làm lộ bê tông cốt cây: Bịt kín các vết hư hỏng

Bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Hơn 200 thanh, ngã đúng nơi có cây?

Bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Hơn 200 thanh, ngã đúng nơi có cây?

Bò trượt chân ngã, làm lộ giằng bê tông cốt... gỗ tại công trình kênh thủy lợi

Bò trượt chân ngã, làm lộ giằng bê tông cốt... gỗ tại công trình kênh thủy lợi

Vụ bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây: Lãnh đạo Sở nói gì?

Vụ bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây: Lãnh đạo Sở nói gì?

Lạ lùng: Kênh thủy lợi sử dụng bê tông cốt... cây

Lạ lùng: Kênh thủy lợi sử dụng bê tông cốt... cây

Bò vô ý trượt ngã, lộ bê tông cốt… cây!

Bò vô ý trượt ngã, lộ bê tông cốt… cây!

Bò trượt chân làm lộ bê tông cốt cây, nhà chức trách lên tiếng

Bò trượt chân làm lộ bê tông cốt cây, nhà chức trách lên tiếng

Con bò làm lộ bê tông cốt... gỗ trên công trình thủy lợi

Con bò làm lộ bê tông cốt... gỗ trên công trình thủy lợi

Bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây, cán bộ nói do công nhân 'nghịch'

Bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây, cán bộ nói do công nhân 'nghịch'

Hy hữu: Bò ngã trượt chân, lộ kênh bê tông cốt... cây

Hy hữu: Bò ngã trượt chân, lộ kênh bê tông cốt... cây

Bình Định: Cần làm rõ việc xây dựng thanh giằng bằng bê tông cốt gỗ trên hệ thống kênh mương ở xã Phước Quang

Bình Định: Cần làm rõ việc xây dựng thanh giằng bằng bê tông cốt gỗ trên hệ thống kênh mương ở xã Phước Quang