Thừa Thiên Huế: Đầu tư trên 2 triệu USD cho Trung tâm VR trong Đại Nội

Thừa Thiên Huế: Đầu tư trên 2 triệu USD cho Trung tâm VR trong Đại Nội

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo đi tìm hoàng cung đã mất

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo đi tìm hoàng cung đã mất

Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú

Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú

Đến Huế 'tìm Hoàng Cung đã mất' qua... kính

Đến Huế 'tìm Hoàng Cung đã mất' qua... kính

Đến kinh thành Huế tìm lại Hoàng cung 200 năm trước

Đến kinh thành Huế tìm lại Hoàng cung 200 năm trước

Khám phá 'Trung tâm VR'… tìm về Hoàng Cung Huế 200 năm trước

Khám phá 'Trung tâm VR'… tìm về Hoàng Cung Huế 200 năm trước

Trung tâm thực tế ảo 2 triệu USD giúp tìm lại hoàng thành xưa

Trung tâm thực tế ảo 2 triệu USD giúp tìm lại hoàng thành xưa

Trải nghiệm thực tế ảo VR - Đi tìm Hoàng Cung đã mất

Trải nghiệm thực tế ảo VR - Đi tìm Hoàng Cung đã mất