Vì sao Bộ Công Thương thanh tra hàng trăm doanh nghiệp năm 2019?

Vì sao Bộ Công Thương thanh tra hàng trăm doanh nghiệp năm 2019?

Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công Thương cho biết số lượng các cuộc kiểm tra chuyên ngành năm 2019 tăng lên chủ...
Bộ Công Thương: Thanh tra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù trong năm 2019

Bộ Công Thương: Thanh tra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù trong năm 2019

Sẽ thanh tra hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty trong 2019

Sẽ thanh tra hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty trong 2019

Habeco, Viettel, Sacombank vào 'tầm ngắm' thanh tra năm 2019

Habeco, Viettel, Sacombank vào 'tầm ngắm' thanh tra năm 2019

Habeco, VNPT, Viettel, Sacombank… sẽ bị thanh tra trong năm 2019

Habeco, VNPT, Viettel, Sacombank… sẽ bị thanh tra trong năm 2019