Cảnh báo một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo

Cảnh báo một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo

Trong thời gian gần đây, sau khi phát hiện một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo trên một số...
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp mộc thanh sử dụng hình ảnh nhân viên y tế để quảng cáo

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp mộc thanh sử dụng hình ảnh nhân viên y tế để quảng cáo

Cảnh báo sản phẩm BVSK Xương khớp mộc thanh vi phạm quảng cáo

Cảnh báo sản phẩm BVSK Xương khớp mộc thanh vi phạm quảng cáo

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp Mộc Thanh quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp Mộc Thanh quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương Khớp Mộc Thanh lừa dối người tiêu dùng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương Khớp Mộc Thanh lừa dối người tiêu dùng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo như thuốc trên mạng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo như thuốc trên mạng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp Mộc Thanh vi phạm quy định về quảng cáo

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp Mộc Thanh vi phạm quy định về quảng cáo

Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp này

Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp này

Thêm một sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo sai sự thật bị 'tuýt còi'

Thêm một sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo sai sự thật bị 'tuýt còi'