Ông Dương Công Minh: Tối đa 5 năm, không tái cơ cấu xong Sacombank tôi sẽ ra đi

Ông Dương Công Minh: Tối đa 5 năm, không tái cơ cấu xong Sacombank tôi sẽ ra đi

Năm 2018: Sacombank cam kết xử lý 15.000 tỷ đồng nợ xấu

Năm 2018: Sacombank cam kết xử lý 15.000 tỷ đồng nợ xấu

Ông Dương Công Minh: '5 năm không tái cơ cấu xong, tôi sẽ rời Sacombank'

Ông Dương Công Minh: '5 năm không tái cơ cấu xong, tôi sẽ rời Sacombank'

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Ông Dương Công Minh trả lời 'vui tính'

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Ông Dương Công Minh trả lời 'vui tính'

Ông Dương Công Minh gia tăng người của Liên Việt vào Sacombank

Ông Dương Công Minh gia tăng người của Liên Việt vào Sacombank

Ông Dương Công Minh đưa người của Tập đoàn Liên Việt vào Sacombank

Ông Dương Công Minh đưa người của Tập đoàn Liên Việt vào Sacombank