Công trình ngăn lũ gần 60 tỷ đồng chưa một lần chịu lũ đã vỡ nát

Công trình ngăn lũ gần 60 tỷ đồng chưa một lần chịu lũ đã vỡ nát

Dự án đường giao thông kết hợp ngăn lũ tại xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) trị giá đầu tư...