11 doanh nghiệp trúng đấu giá 94.000 tấn đường, riêng Vinamilk chiếm 20.000 tấn

11 doanh nghiệp trúng đấu giá 94.000 tấn đường, riêng Vinamilk chiếm 20.000 tấn

Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Chính phủ đang xem xét dỡ bỏ thuế quan hạn ngạch đường từ các nước ASEAN

Chính phủ đang xem xét dỡ bỏ thuế quan hạn ngạch đường từ các nước ASEAN

Doanh nghiệp trúng đấu giá 94.000 tấn đường hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018

Doanh nghiệp trúng đấu giá 94.000 tấn đường hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018

19 thương nhân thắng phiên đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2018

19 thương nhân thắng phiên đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2018

94 nghìn tấn đường đã được đấu giá thành công

94 nghìn tấn đường đã được đấu giá thành công

Vinamilk trúng thầu 20.000 tấn đường tinh quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 2018

Vinamilk trúng thầu 20.000 tấn đường tinh quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 2018

Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Vinamilk trúng thầu 20.000 tấn đường tinh quyền sử dụng hạn ngạch thuế

Vinamilk trúng thầu 20.000 tấn đường tinh quyền sử dụng hạn ngạch thuế

Đấu giá nhập khẩu đường: Đường thô 'ế' 37.000 tấn

Đấu giá nhập khẩu đường: Đường thô 'ế' 37.000 tấn

Kết quả đấu giá 65.000 tấn đường thuộc hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018

Kết quả đấu giá 65.000 tấn đường thuộc hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018