Người Việt có cơ hội đưa gia đình qua Nhật sinh sống

Người Việt có cơ hội đưa gia đình qua Nhật sinh sống

Nhật mở cửa 14 nghề, lao động Việt Nam có thể ở lại dài hạn

Nhật mở cửa 14 nghề, lao động Việt Nam có thể ở lại dài hạn

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải ký quỹ 1 tỉ đồng

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải ký quỹ 1 tỉ đồng

Hàng ngàn người Việt trước cơ hội làm việc lâu dài ở Nhật

Hàng ngàn người Việt trước cơ hội làm việc lâu dài ở Nhật

Doanh nhân Việt phát biểu gì trước quốc hội Nhật Bản?

Doanh nhân Việt phát biểu gì trước quốc hội Nhật Bản?

1 doanh nhân Việt được mời phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản

1 doanh nhân Việt được mời phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản

Kỹ sư Việt muốn sang Nhật cần biết những gì?

Kỹ sư Việt muốn sang Nhật cần biết những gì?

Xuất khẩu lao động sôi động dịp cuối năm

Xuất khẩu lao động sôi động dịp cuối năm

Tuyển kỹ sư IT đi làm việc tại Nhật Bản với phí 0 đồng

Tuyển kỹ sư IT đi làm việc tại Nhật Bản với phí 0 đồng

Thực tập sinh trở về, đừng lãng phí!

Thực tập sinh trở về, đừng lãng phí!

Cơ hội nào cho lao động Nhật Bản về nước

Cơ hội nào cho lao động Nhật Bản về nước

Chuyện về 3 anh em thực tập sinh Nhật Bản về nước làm giám đốc

Chuyện về 3 anh em thực tập sinh Nhật Bản về nước làm giám đốc

Lao động đi Nhật Bản: Thành công nhờ nhẫn nại

Lao động đi Nhật Bản: Thành công nhờ nhẫn nại

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động: Rất cần sự định hướng của báo chí

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động: Rất cần sự định hướng của báo chí

Đào tạo kỹ sư Việt theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Đào tạo kỹ sư Việt theo tiêu chuẩn Nhật Bản