Bình Dương: Nâng cao nhận thức về an toàn lao động

Bình Dương: Nâng cao nhận thức về an toàn lao động

Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH DaFi (100% vốn đầu tư của Đan Mạch; thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vừa tổ...