Cục An toàn thực phẩm xử phạt 3 công ty dược phẩm Santex, Phúc An, Kỳ Phong

Cục An toàn thực phẩm xử phạt 3 công ty dược phẩm Santex, Phúc An, Kỳ Phong

Quảng cáo TPCN An Dạ Hoàng Liên như thuốc, Công ty Dược Phúc An bị phạt 50 triệu đồng

Quảng cáo TPCN An Dạ Hoàng Liên như thuốc, Công ty Dược Phúc An bị phạt 50 triệu đồng

Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm 115 triệu đồng

Bát nháo quảng cáo thực phẩm chức năng, ba công ty bị phạt nặng

Bát nháo quảng cáo thực phẩm chức năng, ba công ty bị phạt nặng

Vi phạm về an toàn thực phẩm, 3 công ty bị xử phạt 115 triệu đồng

Vi phạm về an toàn thực phẩm, 3 công ty bị xử phạt 115 triệu đồng

TPCN An Dạ Hoàng Liên bị phạt 50 triệu vì lý do gì?

TPCN An Dạ Hoàng Liên bị phạt 50 triệu vì lý do gì?

Vi phạm an toàn thực phẩm, 3 công ty bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm, 3 công ty bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm: 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm: 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Phạt 115 triệu 3 công ty vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phạt 115 triệu 3 công ty vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

3 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử phạt 115 triệu đồng.

3 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử phạt 115 triệu đồng.

Xử phạt 3 công ty hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt 3 công ty hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Phạt 50 triệu đồng cơ sở quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm An Dạ Hoàng Liên

Phạt 50 triệu đồng cơ sở quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm An Dạ Hoàng Liên

Phạt 115 triệu đồng đối với 3 cơ sở vì vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phạt 115 triệu đồng đối với 3 cơ sở vì vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm hơn 100 triệu đồng

Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm hơn 100 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm, 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm, 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Bất thường giá thuốc trị u gan

Bất thường giá thuốc trị u gan

Yêu cầu xử lý sai phạm trong tổ chức đấu thầu mua máy gia tốc tại BV Ung bướu TP HCM

Yêu cầu xử lý sai phạm trong tổ chức đấu thầu mua máy gia tốc tại BV Ung bướu TP HCM