Tiếp tục phát hiện thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật

Ngày 23-10, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã có thông báo phát hiện sản phẩm bảo vệ sức khỏe Vương...
Bị phạt 93 triệu đồng vì quảng cáo lập lờ

Bị phạt 93 triệu đồng vì quảng cáo lập lờ

Do sản xuất không đảm bảo an toàn thực phẩm, Công ty TNHH CTR BIO bị 'trảm'

Do sản xuất không đảm bảo an toàn thực phẩm, Công ty TNHH CTR BIO bị 'trảm'

Bị phạt gần trăm triệu đồng vì quảng cáo lập lờ

Bị phạt gần trăm triệu đồng vì quảng cáo lập lờ

Bị phạt 93 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm chức năng lập lờ

Bị phạt 93 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm chức năng lập lờ

Xử phạt 93 triệu đồng Công ty TNHH CTR BIO vì vi phạm qui định về ATTP

Xử phạt 93 triệu đồng Công ty TNHH CTR BIO vì vi phạm qui định về ATTP

Bát nháo quảng cáo thực phẩm chức năng

Bị phạt 93 triệu đồng vì ba lỗi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm chức năng