Cháy dữ dội tại kho chứa bột mì, ước thiệt hại hàng tỷ đồng

Cháy dữ dội tại kho chứa bột mì, ước thiệt hại hàng tỷ đồng

Cháy nhà kho, thiệt hại hai tỷ đồng

Cháy nhà kho, thiệt hại hai tỷ đồng

Kho chứa nông sản bốc cháy

Kho chứa nông sản bốc cháy

Clip:Hơn 100 chiến sĩ dập đám cháy dữ dội ở kho chứa nông sản

Clip:Hơn 100 chiến sĩ dập đám cháy dữ dội ở kho chứa nông sản

Cháy lớn giữa ngày mưa, kho nông sản bị thiêu rụi

Cháy lớn giữa ngày mưa, kho nông sản bị thiêu rụi

Cháy lớn thiêu rụi 200 tấn mì

Cháy lớn thiêu rụi 200 tấn mì

200 tấn mì trong kho bị bà hỏa thiêu rụi

200 tấn mì trong kho bị bà hỏa thiêu rụi

Hơn 100 cảnh sát dập đám cháy ở kho chứa nông sản

Hơn 100 cảnh sát dập đám cháy ở kho chứa nông sản

Cháy kho nông sản, hàng trăm tấn bột mì thành tro

Cháy kho nông sản, hàng trăm tấn bột mì thành tro