Trung tâm thể thao bị 'hô biến' thành ki-ốt bán hàng

Trung tâm thể thao bị 'hô biến' thành ki-ốt bán hàng

Trung tâm thể thao bị 'hô biến' thành ki-ốt bán hàng

Trung tâm thể thao bị 'hô biến' thành ki-ốt bán hàng

Xử lý sai phạm ở dự án thể thao Ninh Hiệp: Tiếp tục chờ Sở Công thương?

Xử lý sai phạm ở dự án thể thao Ninh Hiệp: Tiếp tục chờ Sở Công thương?

'Hô biến' dự án thành gian hàng kinh doanh ở Hà Nội: UBND huyện Gia Lâm thông tin mới nhất

'Hô biến' dự án thành gian hàng kinh doanh ở Hà Nội: UBND huyện Gia Lâm thông tin mới nhất

Tân Hùng Minh 'xẻ thịt' trung tâm thể thao Ninh Hiệp: Huyện Gia Lâm nói gì?

Tân Hùng Minh 'xẻ thịt' trung tâm thể thao Ninh Hiệp: Huyện Gia Lâm nói gì?

Chính quyền quyết xử lý nghiêm vụ 'xẻ thịt' Khu liên hợp thể thao xã Ninh Hiệp

Chính quyền quyết xử lý nghiêm vụ 'xẻ thịt' Khu liên hợp thể thao xã Ninh Hiệp

Vụ 'xẻ thịt' khu liên hợp thể thao Ninh Hiệp: Chính quyền sẽ xử lý nghiêm khắc

Vụ 'xẻ thịt' khu liên hợp thể thao Ninh Hiệp: Chính quyền sẽ xử lý nghiêm khắc

Chủ đầu tư 'hô biến' Trung tâm Thể thao thành khu ki-ốt cho thuê tiền tỷ

Chủ đầu tư 'hô biến' Trung tâm Thể thao thành khu ki-ốt cho thuê tiền tỷ

Xác minh hàng loạt sai phạm của Công ty Tân Hùng Minh 'biến' dự án thành gian hàng kinh doanh

Xác minh hàng loạt sai phạm của Công ty Tân Hùng Minh 'biến' dự án thành gian hàng kinh doanh

Sai phạm ở dự án thể thao Ninh Hiệp tiếp tục chờ UBKT TP Hà Nội

Sai phạm ở dự án thể thao Ninh Hiệp tiếp tục chờ UBKT TP Hà Nội

Vụ 'xẻ thịt' Khu liên hợp thể thao Ninh Hiệp: 'Cần xem xét thu hồi đất theo quy định'

Vụ 'xẻ thịt' Khu liên hợp thể thao Ninh Hiệp: 'Cần xem xét thu hồi đất theo quy định'

Hà Nội: 'Xẻ thịt' Trung tâm thể thao để cho thuê ki-ốt bán hàng với giá tiền tỷ

Hà Nội: 'Xẻ thịt' Trung tâm thể thao để cho thuê ki-ốt bán hàng với giá tiền tỷ

Gia Lâm, Hà Nội: Khu liên hợp thể thao bị 'biến tướng' thành ki ốt

Gia Lâm, Hà Nội: Khu liên hợp thể thao bị 'biến tướng' thành ki ốt

Hà Nội: 'Xẻ thịt' trung tâm thể thao để mở ki-ốt cho thuê?

Hà Nội: 'Xẻ thịt' trung tâm thể thao để mở ki-ốt cho thuê?

Hà Nội: 'Xẻ thịt' trung tâm thể thao để mở ki-ốt cho thuê?

Hà Nội: 'Xẻ thịt' trung tâm thể thao để mở ki-ốt cho thuê?

Hà Nội: Công ty Tân Hùng Minh ngang nhiên sai phạm tại Dự án Khu dịch vụ thể thao Ninh Hiệp?

Hà Nội: Công ty Tân Hùng Minh ngang nhiên sai phạm tại Dự án Khu dịch vụ thể thao Ninh Hiệp?