Nhiều bất cập tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Nhiều bất cập tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội

Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội

Đã có kết luận về tố cáo chậm tiến độ, đội vốn đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Đã có kết luận về tố cáo chậm tiến độ, đội vốn đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm liên quan dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm liên quan dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Kiến nghị rà soát lỗi các đơn vị tại dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Kiến nghị rà soát lỗi các đơn vị tại dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Kiến nghị xử lý trách nhiệm chậm tiến độ, đội vốn đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Kiến nghị xử lý trách nhiệm chậm tiến độ, đội vốn đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Tháo gỡ khó khăn để 'xốc' lại tiến độ thi công

Tháo gỡ khó khăn để 'xốc' lại tiến độ thi công