CEO Trusting Social: 'Chúng tôi có người mẹ là Big data, bố là trí tuệ nhân tạo'

CEO Trusting Social: 'Chúng tôi có người mẹ là Big data, bố là trí tuệ nhân tạo'

Bà Joan Ziegler, Giám đốc điều hành Công ty Sequent, Inc nhận định việc số hóa tại doanh nghiệp không phải...