Phát triển các loại hình vận tải khách công cộng hiện đại

Phát triển các loại hình vận tải khách công cộng hiện đại

Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng mạng lưới giao thông thông minh

Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng mạng lưới giao thông thông minh

Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng quy hoạch giao thông công cộng

Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng quy hoạch giao thông công cộng

Đà Nẵng: Nhật Bản đề xuất xây dựng hệ thống vận chuyển khách tự động dài 14km

Đà Nẵng: Nhật Bản đề xuất xây dựng hệ thống vận chuyển khách tự động dài 14km

Đà Nẵng nghiên cứu phát triển mạng lưới các tuyến đường sắt đô thị

DN Hàn Quốc đề xuất làm 10 tuyến tàu, xe điện bao phủ trung tâm Đà Nẵng

DN Hàn Quốc đề xuất làm 10 tuyến tàu, xe điện bao phủ trung tâm Đà Nẵng

Công ty Hàn Quốc đề xuất giúp Đà Nẵng xây dựng tuyến tàu điện ngầm và xe điện mặt đất

Công ty Hàn Quốc đề xuất giúp Đà Nẵng xây dựng tuyến tàu điện ngầm và xe điện mặt đất

Mạng lưới tàu điện ngầm và xe điện mặt đất tỷ đô của Đà Nẵng sẽ được bố trí như thế nào?

Mạng lưới tàu điện ngầm và xe điện mặt đất tỷ đô của Đà Nẵng sẽ được bố trí như thế nào?

Hàn Quốc đề xuất đầu tư hơn 3 tỷ USD cho đường sắt đô thị Đà Nẵng

Hàn Quốc đề xuất đầu tư hơn 3 tỷ USD cho đường sắt đô thị Đà Nẵng