Doanh nghiệp gặp khó khi giải trình nguồn gỗ hợp pháp

Doanh nghiệp gặp khó khi giải trình nguồn gỗ hợp pháp

Chủ động nguyên liệu gỗ nội địa

Chủ động nguyên liệu gỗ nội địa

Lo gỗ Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam

Lo gỗ Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam

Tạo điều kiện cho ngành gỗ phát triển

Tạo điều kiện cho ngành gỗ phát triển

Gỗ xuất khẩu phải minh bạch xuất xứ

Gỗ xuất khẩu phải minh bạch xuất xứ

Để đồ gỗ Việt Nam là thương hiệu 'nặng ký' trên thế giới

Để đồ gỗ Việt Nam là thương hiệu 'nặng ký' trên thế giới

Chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu: Hướng đến mục tiêu 18-20 tỷ USD

Chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu: Hướng đến mục tiêu 18-20 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ đặt mục tiêu 20 tỉ USD

Xuất khẩu gỗ đặt mục tiêu 20 tỉ USD

Không khuyến khích xuất khẩu nguyên liệu và các sản phẩm gỗ sơ chế

Không khuyến khích xuất khẩu nguyên liệu và các sản phẩm gỗ sơ chế

Phấn đấu trở thành nước đứng đầu về chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản

Phấn đấu trở thành nước đứng đầu về chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản

Xuất khẩu đồ gỗ bội thu

Xuất khẩu đồ gỗ bội thu

Dự báo lạc quan cho xuất khẩu đồ gỗ

Dự báo lạc quan cho xuất khẩu đồ gỗ