Doanh nghiệp gặp khó khi giải trình nguồn gỗ hợp pháp

Doanh nghiệp gặp khó khi giải trình nguồn gỗ hợp pháp

Với VPA/FLEGT: Mục tiêu 20 tỷ USD xuất khẩu gỗ trong tầm tay

Với VPA/FLEGT: Mục tiêu 20 tỷ USD xuất khẩu gỗ trong tầm tay

Chủ động nguyên liệu gỗ nội địa

Chủ động nguyên liệu gỗ nội địa

Cuối năm, doanh nghiệp xuất khẩu: Kỳ vọng lượng và chất

Cuối năm, doanh nghiệp xuất khẩu: Kỳ vọng lượng và chất

Lo gỗ Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam

Lo gỗ Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam

Tạo điều kiện cho ngành gỗ phát triển

Tạo điều kiện cho ngành gỗ phát triển

Gỗ xuất khẩu phải minh bạch xuất xứ

Gỗ xuất khẩu phải minh bạch xuất xứ

Để đồ gỗ Việt Nam là thương hiệu 'nặng ký' trên thế giới

Để đồ gỗ Việt Nam là thương hiệu 'nặng ký' trên thế giới

Hướng đến xây dựng nguồn nguyên liệu gỗ bền vững

Hướng đến xây dựng nguồn nguyên liệu gỗ bền vững

Chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu: Hướng đến mục tiêu 18-20 tỷ USD

Chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu: Hướng đến mục tiêu 18-20 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ đặt mục tiêu 20 tỉ USD

Xuất khẩu gỗ đặt mục tiêu 20 tỉ USD

Không khuyến khích xuất khẩu nguyên liệu và các sản phẩm gỗ sơ chế

Không khuyến khích xuất khẩu nguyên liệu và các sản phẩm gỗ sơ chế

Phấn đấu trở thành nước đứng đầu về chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản

Phấn đấu trở thành nước đứng đầu về chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản

Ngành gỗ: Ba giải pháp tận dụng lợi thế từ CPTPP

Ngành gỗ: Ba giải pháp tận dụng lợi thế từ CPTPP

Xuất khẩu đồ gỗ bội thu

Xuất khẩu đồ gỗ bội thu

Dự báo lạc quan cho xuất khẩu đồ gỗ

Dự báo lạc quan cho xuất khẩu đồ gỗ