45 năm thống nhất: Phác họa diện mạo Thành phố sáng tạo phía Đông

45 năm thống nhất: Phác họa diện mạo Thành phố sáng tạo phía Đông

TPHCM xây dựng đề án sáp nhập 3 quận để thành lập TP phía Đông

TPHCM xây dựng đề án sáp nhập 3 quận để thành lập TP phía Đông

Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố trong lòng thành phố

Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố trong lòng thành phố

Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố trong lòng thành phố

Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố trong lòng thành phố

Cần xếp hạng di sản để bảo tồn hai công trình tôn giáo ở Thủ Thiêm

Cần xếp hạng di sản để bảo tồn hai công trình tôn giáo ở Thủ Thiêm

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đoạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khu đô thị sáng tạo

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đoạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khu đô thị sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng, phát triển đô thị sáng tạo phía Đông gắn với kinh tế tri thức

6 khu chức năng của Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Xây dựng chính quyền chung cho đô thị sáng tạo phía Đông