Bình Phước: Giải quyết việc Công ty Sam Sung Fishing Net nợ lương công nhân

Bình Phước: Giải quyết việc Công ty Sam Sung Fishing Net nợ lương công nhân

Hàng trăm công nhân vui mừng nhận đủ lương sau khi khởi kiện

Hàng trăm công nhân vui mừng nhận đủ lương sau khi khởi kiện

Cảm ơn công đoàn đã giúp công nhân đòi được tiền lương !

Cảm ơn công đoàn đã giúp công nhân đòi được tiền lương !

Hơn 100 công nhân được nhận lương sau khi khởi kiện chủ công ty ra tòa

Hơn 100 công nhân được nhận lương sau khi khởi kiện chủ công ty ra tòa

Thở phào vì có tiền trả nợ nhờ thắng kiện công ty nợ lương

Thở phào vì có tiền trả nợ nhờ thắng kiện công ty nợ lương

Vụ chủ doanh nghiệp ở Bình Phước bỏ trốn: Công nhân đã nhận đủ tiền lương

Vụ chủ doanh nghiệp ở Bình Phước bỏ trốn: Công nhân đã nhận đủ tiền lương

Công nhân Bình Phước đã nhận đầy đủ tiền lương sau khi khởi kiện chủ công ty ra tòa

Công nhân Bình Phước đã nhận đầy đủ tiền lương sau khi khởi kiện chủ công ty ra tòa

Công đoàn đòi lương tiền tỉ cho công nhân

Công đoàn đòi lương tiền tỉ cho công nhân