Doanh nghiệp sẵn sàng góp vốn xây cảng Liên Chiểu

Doanh nghiệp sẵn sàng góp vốn xây cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng thu hút đầu tư - Bài cuối: Những 'trái ngọt' đã cho thu hoạch

Đà Nẵng thu hút đầu tư - Bài cuối: Những 'trái ngọt' đã cho thu hoạch

Đà Nẵng triển khai nội dung hợp tác với các nhà đầu tư Singapore

Đà Nẵng triển khai nội dung hợp tác với các nhà đầu tư Singapore

Xu hướng đầu tư mới từ Singapore vào Việt Nam

Xu hướng đầu tư mới từ Singapore vào Việt Nam

Đà Nẵng ký kết với nhiều tập đoàn lớn của Singapore

Đà Nẵng ký kết với nhiều tập đoàn lớn của Singapore

Ông Trương Quang Nghĩa nêu lý do Đà Nẵng chọn hợp tác Singapore

Ông Trương Quang Nghĩa nêu lý do Đà Nẵng chọn hợp tác Singapore

Các tập đoàn lớn của Singapore sẽ 'đổ bộ' vào Đà Nẵng

Các tập đoàn lớn của Singapore sẽ 'đổ bộ' vào Đà Nẵng