Giá dầu tiếp tục là ẩn số với BSR

Giá dầu tiếp tục là ẩn số với BSR

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế về...
BSR nhận đánh giá tích cực với thỏa thuận nhập dầu thô từ Azerbaijan

BSR nhận đánh giá tích cực với thỏa thuận nhập dầu thô từ Azerbaijan

Lọc dầu Bình Sơn có thể tiết kiệm 800 tỷ đồng nhờ thuế 0%?

Lọc dầu Bình Sơn có thể tiết kiệm 800 tỷ đồng nhờ thuế 0%?

Lọc Hóa dầu Bình Sơn tiết kiệm được 800 tỷ đồng nhờ thuế 0%?

Lọc Hóa dầu Bình Sơn tiết kiệm được 800 tỷ đồng nhờ thuế 0%?

BSR có thể tiết kiệm 800 tỷ đồng nhờ nhập khẩu lượng lớn dầu thô từ Azerbaijan với thuế 0%

BSR có thể tiết kiệm 800 tỷ đồng nhờ nhập khẩu lượng lớn dầu thô từ Azerbaijan với thuế 0%

SOCAR Trading sẽ cung cấp 5 triệu thùng dầu thô cho Lọc dầu Dung Quất

SOCAR Trading sẽ cung cấp 5 triệu thùng dầu thô cho Lọc dầu Dung Quất

SOCAR Trading sẽ cung cấp 5 triệu thùng dầu thô cho Lọc dầu Dung Quất

SOCAR Trading sẽ cung cấp 5 triệu thùng dầu thô cho Lọc dầu Dung Quất

BSR ký kết hợp đồng mua dầu thô từ Azerbaijan

BSR ký kết hợp đồng mua dầu thô từ Azerbaijan