PC Khánh Hòa ký kết hợp đồng ủy quyền quản lý vốn

PC Khánh Hòa ký kết hợp đồng ủy quyền quản lý vốn

Vừa qua, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền về việc quản...