Tập đoàn Lã Vọng từ nay 'vắng bóng' ông Lã Văn Vọng

Tập đoàn Lã Vọng từ nay 'vắng bóng' ông Lã Văn Vọng

Toàn cảnh dự án trên 'đất vàng' của Lã Vọng bị thanh tra ở Hà Đông

Toàn cảnh dự án trên 'đất vàng' của Lã Vọng bị thanh tra ở Hà Đông

Ông chủ Tập đoàn Lã Vọng đi xe Rolls-Royce biển số 15555 là ai?

Ông chủ Tập đoàn Lã Vọng đi xe Rolls-Royce biển số 15555 là ai?

Hơn 10.000m2 'đất vàng' Lã Vọng thâu tóm của Sông Nhuệ hiện nay ra sao?

Hơn 10.000m2 'đất vàng' Lã Vọng thâu tóm của Sông Nhuệ hiện nay ra sao?

Tập đoàn Lã Vọng sắp bị thanh tra hàng loạt dự án 'mạnh' cỡ nào?

Tập đoàn Lã Vọng sắp bị thanh tra hàng loạt dự án 'mạnh' cỡ nào?

Điểm danh loạt dự án 'tiếng tăm' của Tập đoàn Lã Vọng

Điểm danh loạt dự án 'tiếng tăm' của Tập đoàn Lã Vọng

Tập đoàn Lã Vọng đang có những dự án bất động sản nào ở Hà Nội?

Tập đoàn Lã Vọng đang có những dự án bất động sản nào ở Hà Nội?

Tập đoàn Lã Vọng: Thâu tóm 'đất vàng', không bám chính sách?

Tập đoàn Lã Vọng: Thâu tóm 'đất vàng', không bám chính sách?