PVD làm ăn ra sao dưới thời ông Đỗ Văn Khạnh làm Chủ tịch?

PVD làm ăn ra sao dưới thời ông Đỗ Văn Khạnh làm Chủ tịch?

Ông Đỗ Văn Khạnh bị bắt: PVD chưa từng công bố thông tin biến động vị trí Chủ tịch

Ông Đỗ Văn Khạnh bị bắt: PVD chưa từng công bố thông tin biến động vị trí Chủ tịch

Chân dung nguyên Tổng Giám đốc PVEP vừa bị khởi tố, bắt giam

Chân dung nguyên Tổng Giám đốc PVEP vừa bị khởi tố, bắt giam

PV Drilling 'gánh' 487 tỷ nợ xấu và lỗ ròng gần 200 tỷ thời ông Đỗ Văn Khạnh

PV Drilling 'gánh' 487 tỷ nợ xấu và lỗ ròng gần 200 tỷ thời ông Đỗ Văn Khạnh

Chân dung ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP vừa bị bắt

Chân dung ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP vừa bị bắt

Ông Đô Văn Khạnh - nguyên tổng giám đốc PVEP vừa bị bắt là ai?

Ông Đô Văn Khạnh - nguyên tổng giám đốc PVEP vừa bị bắt là ai?

PVD sắp thay Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc?

PVD sắp thay Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc?