Những sự kiện chuyên đề nổi bật trong tuần qua ảnh

Những sự kiện chuyên đề nổi bật trong tuần qua ảnh

Bắn súng Việt Nam nhận tài trợ từ Hàn Quốc

Bắn súng Việt Nam nhận tài trợ từ Hàn Quốc

Hàn Quốc tài trợ lớn cho bắn súng Việt Nam

Hàn Quốc tài trợ lớn cho bắn súng Việt Nam

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh chưa chắc được dự ASIAD

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh chưa chắc được dự ASIAD

Lễ ký kết tài trợ cho Liên đoàn Bắn súng Việt Nam

Lễ ký kết tài trợ cho Liên đoàn Bắn súng Việt Nam

Hơn 200.000 USD và gói tài trợ hỗ trợ chấn thương 'tiếp sức' cho bắn súng Việt Nam

Hơn 200.000 USD và gói tài trợ hỗ trợ chấn thương 'tiếp sức' cho bắn súng Việt Nam