Khách hàng đòi nhà tại dự án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Khách hàng đòi nhà tại dự án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Đã nộp đến 99% giá trị hợp đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nhà, hàng chục khách hàng đã kéo đến dự án...
Khách tiếp tục căng băng rôn đòi nhà, đất tại dự án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Khách tiếp tục căng băng rôn đòi nhà, đất tại dự án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước của Vũ 'Nhôm'

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước của Vũ 'Nhôm'

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm'

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm'

Vướng thanh tra, siêu dự án ở Đà Nẵng không biết đi về đâu

Vướng thanh tra, siêu dự án ở Đà Nẵng không biết đi về đâu

Đà Nẵng: Khách hàng dự án The Sunrise Bay bức xúc vì vẫn chưa 'định' ngày thi công trở lại

Đà Nẵng: Khách hàng dự án The Sunrise Bay bức xúc vì vẫn chưa 'định' ngày thi công trở lại

Đối thoại dự án liên quan đến Vũ 'nhôm': Khách hàng đòi nhà, không đòi tiền cọc

Đối thoại dự án liên quan đến Vũ 'nhôm': Khách hàng đòi nhà, không đòi tiền cọc

Vụ đòi nhà ở dự án The Sunrise Bay: Gặp khách hàng chỉ để thông báo 'đợi kết luận của thanh tra Chính phủ'

Vụ đòi nhà ở dự án The Sunrise Bay: Gặp khách hàng chỉ để thông báo 'đợi kết luận của thanh tra Chính phủ'

Vì sao khách hàng vây dự án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Vì sao khách hàng vây dự án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Đà Nẵng: Khách hàng tập trung đòi giao nhà tại dự án The Sunrise Bay

Đà Nẵng: Khách hàng tập trung đòi giao nhà tại dự án The Sunrise Bay

Khách hàng vây dự án liên quan Vũ 'nhôm' đòi nhà

Khách hàng vây dự án liên quan Vũ 'nhôm' đòi nhà