Xử lý nghiêm nạn cho vay nặng lãi tại Gia Lai

Khám xét 4 chi nhánh của tổ chức tín dụng đen núp bóng công ty TNHH

Khám xét 4 chi nhánh của tổ chức tín dụng đen núp bóng công ty TNHH

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tại Gia Lai

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tại Gia Lai

Bắt bảy đối tượng cho vay nặng lãi tại Gia Lai

Bắt bảy đối tượng cho vay nặng lãi tại Gia Lai

Khởi tố băng nhóm núp bóng công ty tài chính cho vay nặng lãi ở Gia Lai

Khởi tố băng nhóm núp bóng công ty tài chính cho vay nặng lãi ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai bắt 7 đối tượng cho vay nặng lãi

Công an tỉnh Gia Lai bắt 7 đối tượng cho vay nặng lãi

Gia Lai: Bắt 7 đối tượng cho vay nặng lãi

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 144%/năm