Kiến nghị xử lý loạt sai phạm trong 9 dự án của Tập đoàn Lã Vọng

Kiến nghị xử lý loạt sai phạm trong 9 dự án của Tập đoàn Lã Vọng

Trong số 9 dự án của Tập đoàn Lã Vọng thuộc diện thanh tra, có 5 dự án do CTCP Thương mại và Dịch vụ Lã...
Thanh tra chỉ loạt sai phạm trong các dự án của Tập đoàn Lã Vọng

Thanh tra chỉ loạt sai phạm trong các dự án của Tập đoàn Lã Vọng

Dự án BT 8.800 tỷ đồng 'suýt' được chỉ định cho Tập đoàn Lã Vọng như thế nào?

Dự án BT 8.800 tỷ đồng 'suýt' được chỉ định cho Tập đoàn Lã Vọng như thế nào?

Dự án BT chưa xong, Công ty Lã Vọng đã bán nhà liền kề trên đất đối ứng thu về 2.549 tỉ đồng

Dự án BT chưa xong, Công ty Lã Vọng đã bán nhà liền kề trên đất đối ứng thu về 2.549 tỉ đồng

Cao ốc 'làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội tiếp tục nhận 'trát' phạt

Cao ốc 'làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội tiếp tục nhận 'trát' phạt

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

Yêu cầu xử nghiêm cao ốc 'xin' nộp phạt để hợp thức sai phạm

Yêu cầu xử nghiêm cao ốc 'xin' nộp phạt để hợp thức sai phạm

Chuyện lạ cao ốc 'xin' phạt, lùi cưỡng chế để hợp thức hóa sai phạm

Chuyện lạ cao ốc 'xin' phạt, lùi cưỡng chế để hợp thức hóa sai phạm