Bán sắt vụn tàu nghìn tấn chìm ở Nghệ An vì không thể trục vớt

Bán sắt vụn tàu nghìn tấn chìm ở Nghệ An vì không thể trục vớt

Sau 6 tháng, tàu chìm trên biển Cửa Lò vẫn chưa được trục vớt

Sau 6 tháng, tàu chìm trên biển Cửa Lò vẫn chưa được trục vớt

Đề nghị thay nhà thầu vì gần nửa năm vẫn không trục vớt được tàu chìm ở Nghệ An

Đề nghị thay nhà thầu vì gần nửa năm vẫn không trục vớt được tàu chìm ở Nghệ An

Loại nhà thầu trục vớt tàu VTB 26 lật úp trên biển

Loại nhà thầu trục vớt tàu VTB 26 lật úp trên biển

Chìm tàu chở than 4.600 tấn ở biển Cửa Lò

Chìm tàu chở than 4.600 tấn ở biển Cửa Lò

Chìm tàu chở than 4.600 tấn ở biển Cửa Lò

Chìm tàu chở than 4.600 tấn ở biển Cửa Lò

Đang trục vớt tàu 5.100 tấn lật úp, tìm 2 thuyền viên

Đang trục vớt tàu 5.100 tấn lật úp, tìm 2 thuyền viên

Người thân thuyền viên mất tích phản ứng với công tác cứu hộ tàu chìm

Người thân thuyền viên mất tích phản ứng với công tác cứu hộ tàu chìm