Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM: Chưa biết bao giờ khởi động lại

Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM: Chưa biết bao giờ khởi động lại

Tư vấn giám sát hợp đồng dự án chống ngập 10.000 tỉ lại bị đòi nợ

Tư vấn giám sát hợp đồng dự án chống ngập 10.000 tỉ lại bị đòi nợ

TP.HCM 'xử' đơn vị tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ

TP.HCM 'xử' đơn vị tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đã có tín hiệu tích cực, có thể khởi động lại dự án

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đã có tín hiệu tích cực, có thể khởi động lại dự án

Dự án chống ngập 10.000 tỉ sắp tái khởi động

Dự án chống ngập 10.000 tỉ sắp tái khởi động

Công ty Meinhardt Việt Nam bị đề nghị thu hồi giấy phép vì nợ thuế

Công ty Meinhardt Việt Nam bị đề nghị thu hồi giấy phép vì nợ thuế

Cục Thuế TP.HCM đề nghị thu hồi giấy phép tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Cục Thuế TP.HCM đề nghị thu hồi giấy phép tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Đề nghị rút giấy phép công ty giám sát DA chống ngập 10.000 tỉ

Đề nghị rút giấy phép công ty giám sát DA chống ngập 10.000 tỉ

TP.HCM: Sẽ thu hồi giấy phép tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

TP.HCM: Sẽ thu hồi giấy phép tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Đề nghị thu hồi giấy phép công ty giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Đề nghị thu hồi giấy phép công ty giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Đề nghị rút giấy phép tư vấn giám sát siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ

Đề nghị rút giấy phép tư vấn giám sát siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ

Đề nghị thu hồi giấy phép tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Đề nghị thu hồi giấy phép tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

TPHCM rút giấy phép của tư vấn giám sát Dự án chống ngập 10.000 tỷ

TPHCM rút giấy phép của tư vấn giám sát Dự án chống ngập 10.000 tỷ

Đề nghị tước giấy phép kinh doanh của tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỷ

Đề nghị tước giấy phép kinh doanh của tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỷ

Thu giấy phép tư vấn giám sát hợp đồng siêu dự án chống ngập

Thu giấy phép tư vấn giám sát hợp đồng siêu dự án chống ngập

Cục thuế đề nghị thu hồi giấy phép đối với Công ty TNHH tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam

Cục thuế đề nghị thu hồi giấy phép đối với Công ty TNHH tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam

Đề nghị tước giấy phép kinh doanh của tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ

Đề nghị tước giấy phép kinh doanh của tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỉ

Kiến nghị cưỡng chế thu hồi giấy phép tư vấn dự án 10.000 tỉ

Kiến nghị cưỡng chế thu hồi giấy phép tư vấn dự án 10.000 tỉ

Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Meinhardt

Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Meinhardt

Yêu cầu Công ty Meinhardt cung cấp danh mục tài sản để xử lý thu hồi nợ

Yêu cầu Công ty Meinhardt cung cấp danh mục tài sản để xử lý thu hồi nợ

Nợ thuế kéo dài và từng xin 'xóa nợ', Công ty Meinhardt vẫn nói 'chưa mất khả năng thanh toán' (?)

Nợ thuế kéo dài và từng xin 'xóa nợ', Công ty Meinhardt vẫn nói 'chưa mất khả năng thanh toán' (?)

Trưởng đoàn tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ âm thầm về Mỹ?

Trưởng đoàn tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ âm thầm về Mỹ?

TP.HCM lập 'siêu' phố đi bộ: Chuyên gia lo ngại

TP.HCM lập 'siêu' phố đi bộ: Chuyên gia lo ngại

'Tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng không chuyên nghiệp'

'Tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng không chuyên nghiệp'

'Tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng không chuyên nghiệp'

'Tư vấn dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng không chuyên nghiệp'

Thêm những dấu hiệu bất thường về đơn vị tư vấn giám sát Dự án chống ngập gần 10 ngàn tỷ đồng

Thêm những dấu hiệu bất thường về đơn vị tư vấn giám sát Dự án chống ngập gần 10 ngàn tỷ đồng

'Cầu cứu' bất thành, TP.HCM phải tự giải quyết dự án chống ngập

'Cầu cứu' bất thành, TP.HCM phải tự giải quyết dự án chống ngập

Dự án chống ngập 10.000 tỷ 'mắc cạn': Có người ngoài vào 'quấy rối'?

Dự án chống ngập 10.000 tỷ 'mắc cạn': Có người ngoài vào 'quấy rối'?

Siêu dự án chống ngập: Chính phủ chỉ đạo TPHCM tự giải quyết

Siêu dự án chống ngập: Chính phủ chỉ đạo TPHCM tự giải quyết

'Tắc' dự án chống ngập 10.000 tỉ: Thành phố nhận lỗi, rồi sao?

'Tắc' dự án chống ngập 10.000 tỉ: Thành phố nhận lỗi, rồi sao?

Làm rõ trách nhiệm khiến dự án chống ngập 10.000 tỷ chậm tiến độ

Làm rõ trách nhiệm khiến dự án chống ngập 10.000 tỷ chậm tiến độ

Quyết liệt xử lý doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế

Quyết liệt xử lý doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế

Xem xét năng lực của đơn vị tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Xem xét năng lực của đơn vị tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ 'thổi còi'…UBND TPHCM

Tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ 'thổi còi'…UBND TPHCM

Công ty giám sát dự án 10.000 tỷ chây ì nộp thuế: TP.HCM yêu cầu làm rõ

Công ty giám sát dự án 10.000 tỷ chây ì nộp thuế: TP.HCM yêu cầu làm rõ

Vì sao Meinhardt 'tố' nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ?

Vì sao Meinhardt 'tố' nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ?

Đề nghị làm rõ việc nợ thuế của Công ty Meinhardt

Đề nghị làm rõ việc nợ thuế của Công ty Meinhardt

Tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ xin… xóa nợ

Tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ xin… xóa nợ

TP.HCM kiểm tra tư cách tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ

TP.HCM kiểm tra tư cách tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ

TP.HCM kiểm tra tư cách tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ

TP.HCM kiểm tra tư cách tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ

TPHCM kiểm tra tư cách tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ

TPHCM kiểm tra tư cách tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ

TPHCM: Đơn vị tư vấn nợ thuế như chúa chổm, dự án chống ngập gặp rắc rối

TPHCM: Đơn vị tư vấn nợ thuế như chúa chổm, dự án chống ngập gặp rắc rối

Tích cực thu hồi khoản nợ thuế và BHXH của Công ty Meinhardt

Tích cực thu hồi khoản nợ thuế và BHXH của Công ty Meinhardt

Còn nợ thuế công ty vẫn lập liên danh để nhận chỉ định thầu

Còn nợ thuế công ty vẫn lập liên danh để nhận chỉ định thầu