Sản xuất thuốc tiêu hóa Peridom-M không đạt chất lượng bị phạt 40 triệu đồng

Sản xuất thuốc tiêu hóa Peridom-M không đạt chất lượng bị phạt 40 triệu đồng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty S.I.A (Tenamyd Canada) Inc...
Nguyên nhân Tenamyd Canada bị Cục QL Dược phạt 40 triệu đồng?

Nguyên nhân Tenamyd Canada bị Cục QL Dược phạt 40 triệu đồng?

Nhiều công ty dược phẩm lớn bị Cục quản lý dược thu hồi thuốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nhiều công ty dược phẩm lớn bị Cục quản lý dược thu hồi thuốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thu hồi một loại thuốc tiêu hóa do Công ty Tenamyd nhập khẩu

Thu hồi một loại thuốc tiêu hóa do Công ty Tenamyd nhập khẩu

Đình chỉ lưu hành thuốc Peridom-M kém chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc Peridom-M kém chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc Peridom-M do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc Peridom-M do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Không đạt chất lượng về chỉ tiêu định lượng, thuốc Peridom-M bị thu hồi

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M