Nhiều công ty dược phẩm lớn bị Cục quản lý dược thu hồi thuốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nhiều công ty dược phẩm lớn bị Cục quản lý dược thu hồi thuốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thu hồi một loại thuốc tiêu hóa do Công ty Tenamyd nhập khẩu

Thu hồi một loại thuốc tiêu hóa do Công ty Tenamyd nhập khẩu

Tenamyd trúng nhiều gói thầu thuốc

Tenamyd trúng nhiều gói thầu thuốc

Đình chỉ lưu hành thuốc Peridom-M kém chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc Peridom-M kém chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc Peridom-M do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc Peridom-M do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc tiêu hóa Peridom – M do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc tiêu hóa Peridom – M do không đạt chất lượng

Thu hồi trên toàn quốc thuốc Peridom-M không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thu hồi trên toàn quốc thuốc Peridom-M không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị đầy bụng, khó tiêu không đạt chất lượng

Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị đầy bụng, khó tiêu không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Không đạt chất lượng về chỉ tiêu định lượng, thuốc Peridom-M bị thu hồi

Không đạt chất lượng về chỉ tiêu định lượng, thuốc Peridom-M bị thu hồi

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M