Không trả lương cho người lao động cao tuổi có vi phạm gì không?

Không trả lương cho người lao động cao tuổi có vi phạm gì không?

Kỷ luật lao động với người đang mang thai thế nào?

Kỷ luật lao động với người đang mang thai thế nào?

Thử việc có được nghỉ phép?

Thử việc có được nghỉ phép?

Có được sa thải người lao động khi nội quy lao động không quy định?

Có được sa thải người lao động khi nội quy lao động không quy định?

Công nhân may làm hơn 10 năm được nghỉ bao nhiêu ngày phép?

Công nhân may làm hơn 10 năm được nghỉ bao nhiêu ngày phép?

Vợ lập gia đình khác, sắp có con riêng, chồng có quyền nuôi con?

Vợ lập gia đình khác, sắp có con riêng, chồng có quyền nuôi con?

Làm 1 tháng, muốn nghỉ việc có được trả lương không?

Làm 1 tháng, muốn nghỉ việc có được trả lương không?

Đóng bảo hiểm xã hội 21 năm, nhận trợ cấp một lần thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội 21 năm, nhận trợ cấp một lần thế nào?

Mang thai, phải bắt buộc làm thêm giờ có đúng?

Mang thai, phải bắt buộc làm thêm giờ có đúng?

Công ty nào có trách nhiệm làm thủ tục nghỉ hưu cho người lao động?

Công ty nào có trách nhiệm làm thủ tục nghỉ hưu cho người lao động?

Nghỉ việc vì lý do sức khỏe, hưởng chế độ thế nào?

Giám đốc đóng bảo hiểm xã hội 15 năm, có được nghỉ hưu không?

Giám đốc đóng bảo hiểm xã hội 15 năm, có được nghỉ hưu không?

Có phải đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng chế độ thai sản?

Có phải đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng chế độ thai sản?

Đóng bảo hiểm xã hội hai nơi, xử lý thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội hai nơi, xử lý thế nào?