Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, có phải chấm dứt HĐLĐ?

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, có phải chấm dứt HĐLĐ?

Có được nghỉ phép năm 2017 trong năm 2018?

Có được nghỉ phép năm 2017 trong năm 2018?

Có được ký hai lần HĐLĐ 36 tháng?

Có được ký hai lần HĐLĐ 36 tháng?

Có phải báo trước khi nghỉ chế độ thai sản?

Có phải báo trước khi nghỉ chế độ thai sản?

Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho 5 năm?

Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho 5 năm?

Sinh mổ có được nghỉ dưỡng sức sau thai sản?

Sinh mổ có được nghỉ dưỡng sức sau thai sản?

Con người khuyết tật nặng có được hưởng trợ cấp xã hội?

Con người khuyết tật nặng có được hưởng trợ cấp xã hội?

Làm việc văn phòng, mang thai có được về sớm 60 phút/ngày?

Làm việc văn phòng, mang thai có được về sớm 60 phút/ngày?

Có phải đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ do tai nạn lao động?

Có phải đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ do tai nạn lao động?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp cách quãng, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp cách quãng, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Không được trả lương, báo công an giải quyết được không?

Không được trả lương, báo công an giải quyết được không?

Trường hợp nào phải trả lại trợ cấp người cao tuổi?

Trường hợp nào phải trả lại trợ cấp người cao tuổi?

Về hưu còn được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Về hưu còn được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Không trả lương cho người lao động cao tuổi có vi phạm gì không?

Không trả lương cho người lao động cao tuổi có vi phạm gì không?

Kỷ luật lao động với người đang mang thai thế nào?

Kỷ luật lao động với người đang mang thai thế nào?

Những chiêu trò 'om' quyền lợi của người lao động

Những chiêu trò 'om' quyền lợi của người lao động

Thử việc có được nghỉ phép?

Thử việc có được nghỉ phép?

Công nhân may làm hơn 10 năm được nghỉ bao nhiêu ngày phép?

Công nhân may làm hơn 10 năm được nghỉ bao nhiêu ngày phép?

Vợ lập gia đình khác, sắp có con riêng, chồng có quyền nuôi con?

Vợ lập gia đình khác, sắp có con riêng, chồng có quyền nuôi con?

Đóng bảo hiểm xã hội 21 năm, nhận trợ cấp một lần thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội 21 năm, nhận trợ cấp một lần thế nào?

Làm 1 tháng, muốn nghỉ việc có được trả lương không?

Làm 1 tháng, muốn nghỉ việc có được trả lương không?

Mang thai, phải bắt buộc làm thêm giờ có đúng?

Mang thai, phải bắt buộc làm thêm giờ có đúng?

Công ty nào có trách nhiệm làm thủ tục nghỉ hưu cho người lao động?

Công ty nào có trách nhiệm làm thủ tục nghỉ hưu cho người lao động?

Nghỉ việc vì lý do sức khỏe, hưởng chế độ thế nào?

Nghỉ việc vì lý do sức khỏe, hưởng chế độ thế nào?

Có phải đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng chế độ thai sản?

Có phải đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng chế độ thai sản?

Giám đốc đóng bảo hiểm xã hội 15 năm, có được nghỉ hưu không?

Giám đốc đóng bảo hiểm xã hội 15 năm, có được nghỉ hưu không?

Đóng bảo hiểm xã hội hai nơi, xử lý thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội hai nơi, xử lý thế nào?

Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam?

Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam?