Bắt 1 nữ nhân viên công ty luật mặc quân phục đại tá quân đội

Bắt 1 nữ nhân viên công ty luật mặc quân phục đại tá quân đội

Người phụ nữ giả danh sĩ quan quân đội khai mặc quân phục chụp ảnh khoe mẽ

Người phụ nữ giả danh sĩ quan quân đội khai mặc quân phục chụp ảnh khoe mẽ

Bắt một phụ nữ giả danh đại tá quân đội để… khoe mẽ

Bắt một phụ nữ giả danh đại tá quân đội để… khoe mẽ

Quân đội bàn giao nữ đại tá dỏm cho Công an Hà Nội điều tra

Quân đội bàn giao nữ đại tá dỏm cho Công an Hà Nội điều tra

Nữ quân nhân mang hàm Đại tá 'rởm' khai mặc quân phục để chụp ảnh khoe mẽ

Nữ quân nhân mang hàm Đại tá 'rởm' khai mặc quân phục để chụp ảnh khoe mẽ

Bắt đối tượng nữ giả danh sỹ quan quân đội

Bắt đối tượng nữ giả danh sỹ quan quân đội

Điều tra làm rõ 'bóng hồng' giả danh Đại tá quân đội

Điều tra làm rõ 'bóng hồng' giả danh Đại tá quân đội

Phát hiện đối tượng nữ giả danh sĩ quan quân đội

Phát hiện đối tượng nữ giả danh sĩ quan quân đội