Thông báo tuyển lao động

Thông báo tuyển lao động

Thuyền viên mất tích, LETCO phải có trách nhiệm

Thuyền viên mất tích, LETCO phải có trách nhiệm

LetCo – Hà Tĩnh: Thương hiệu gắn liền với trách nhiệm

LetCo – Hà Tĩnh: Thương hiệu gắn liền với trách nhiệm

2 người Việt Nam mất tích khi tàu cá Hàn Quốc lật

2 người Việt Nam mất tích khi tàu cá Hàn Quốc lật

Lao động Hà Tĩnh mất tích sau vụ lật tàu cá Hàn Quốc

Lao động Hà Tĩnh mất tích sau vụ lật tàu cá Hàn Quốc

Vụ thuyền viên mất tích: Về với các con đi anh, bên nớ lạnh lắm!

Vụ thuyền viên mất tích: Về với các con đi anh, bên nớ lạnh lắm!

Người thân sốt ruột ngóng tin thuyền viên mất tích do chìm tàu ở Hàn Quốc

Người thân sốt ruột ngóng tin thuyền viên mất tích do chìm tàu ở Hàn Quốc

Đang trục vớt tàu nghi có thuyền viên người Hà Tĩnh mất tích tại Hàn Quốc

Đang trục vớt tàu nghi có thuyền viên người Hà Tĩnh mất tích tại Hàn Quốc

Vụ 2 thuyền viên mất tích trên tàu cá Hàn Quốc: Cạn nước mắt chờ tin chồng

Vụ 2 thuyền viên mất tích trên tàu cá Hàn Quốc: Cạn nước mắt chờ tin chồng