Số phận đất vàng Công ty Lavenue thuê khiến ông Nguyễn Thành Tài 'vào lò'

Số phận đất vàng Công ty Lavenue thuê khiến ông Nguyễn Thành Tài 'vào lò'

Vụ đất vàng Lê Duẩn: Bắt Nguyễn Thành Tài và bài toán quyền lợi của KIDO

Vụ đất vàng Lê Duẩn: Bắt Nguyễn Thành Tài và bài toán quyền lợi của KIDO

Công ty Hoa Tháng Năm và dự án 8-12 Lê Duẩn

Công ty Hoa Tháng Năm và dự án 8-12 Lê Duẩn

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài sai phạm gì?

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài sai phạm gì?

Ông Nguyễn Thành Tài nói gì trước khi bị bắt?

Ông Nguyễn Thành Tài nói gì trước khi bị bắt?

Chân dung ông Nguyễn Thành Tài cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa bị bắt

Chân dung ông Nguyễn Thành Tài cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa bị bắt

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài nói gì trước khi bị bắt?

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài nói gì trước khi bị bắt?

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài

Ông Nguyễn Thành Tài sai phạm gì ở dự án 'đất vàng' đường Lê Duẩn?

Ông Nguyễn Thành Tài sai phạm gì ở dự án 'đất vàng' đường Lê Duẩn?

Sai phạm khiến cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt

Sai phạm khiến cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt

Bắt cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài liên quan sai phạm khu 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn

Bắt cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài liên quan sai phạm khu 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn

Cận cảnh khu 'đất 'vàng' liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài

Cận cảnh khu 'đất 'vàng' liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài

Khám nhà nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

Khám nhà nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

Kido của ông Trần Kim Thành lợi nhuận giảm sốc, lưu chuyển dòng tiền âm và nguy cơ phá sản vì dự án đất vàng Lê Duẩn

Kido của ông Trần Kim Thành lợi nhuận giảm sốc, lưu chuyển dòng tiền âm và nguy cơ phá sản vì dự án đất vàng Lê Duẩn

TP.HCM kiểm điểm cán bộ và thu hồi dự án 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn

TP.HCM kiểm điểm cán bộ và thu hồi dự án 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn

TP.HCM: Chuẩn bị thu hồi khu 'đất vàng' gần 5.000m2 đường Lê Duẩn

TP.HCM: Chuẩn bị thu hồi khu 'đất vàng' gần 5.000m2 đường Lê Duẩn

Công ty góp 30% vốn vào khu đất 5.000m2 ở Sài Gòn chỉ có 3 nhân viên

Công ty góp 30% vốn vào khu đất 5.000m2 ở Sài Gòn chỉ có 3 nhân viên

Công ty góp 30% vốn vào khu đất 5.000 m2 ở Sài Gòn chỉ có 3 nhân viên

Công ty góp 30% vốn vào khu đất 5.000 m2 ở Sài Gòn chỉ có 3 nhân viên

Ông Nguyễn Thành Tài 'dính' đến đất vàng trung tâm TPHCM ra sao?

Ông Nguyễn Thành Tài 'dính' đến đất vàng trung tâm TPHCM ra sao?

Ai trục lợi từ khu đất 'vàng' ở trung tâm quận 1?

Ai trục lợi từ khu đất 'vàng' ở trung tâm quận 1?

Ông Nguyễn Thành Tài nói gì vụ giao khu đất 'vàng' ở Lê Duẩn?

Ông Nguyễn Thành Tài nói gì vụ giao khu đất 'vàng' ở Lê Duẩn?