Nestlé Việt Nam hỗ trợ 12 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Nestlé Việt Nam hỗ trợ 12 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Nestlé Việt Nam hỗ trợ 12 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19 và phát động chương trình 'Luôn khỏe - Luôn tích cực'

Nestlé Việt Nam hỗ trợ 12 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19 và phát động chương trình 'Luôn khỏe - Luôn tích cực'

Nestlé Việt Nam chung tay chống dịch, khuyến khích lối sống tích cực

Nestlé Việt Nam chung tay chống dịch, khuyến khích lối sống tích cực

Nestlé Việt Nam hỗ trợ 12 tỷ đồng trong hoạt động chống dịch COVID-19

Nestlé Việt Nam hỗ trợ 12 tỷ đồng trong hoạt động chống dịch COVID-19

Hỗ trợ nước khoáng La Vie đến người dân vùng hạn mặn

Hỗ trợ nước khoáng La Vie đến người dân vùng hạn mặn

La Vie và Nestlé Việt Nam chung tay quản lý nguồn nước, giảm thiệt hại từ hạn mặn

La Vie và Nestlé Việt Nam chung tay quản lý nguồn nước, giảm thiệt hại từ hạn mặn

Hỗ trợ nước khoáng đóng chai cho người dân vùng hạn mặn

La Vie và Nestlé giúp người dân bị hạn mặn ở miền Tây

La Vie Và Nestlé Việt Nam hỗ trợ nước khoáng đóng chai và nhu yếu phẩm cho vùng hạn mặn

Nestle Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng chung tay chống hạn nặng và nạn xâm nhập mặn

Chuyển hơn 3,6 triệu lít nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn

Chung tay bảo vệ nguồn nước: Hàng nghìn người dân hưởng lợi

Quản lý nguồn nước bền vững: Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Công ty La Vie ngưng sử dụng màng co nắp chai cho các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie

Nước khoáng thiên nhiên Lavie - nguồn nước khoáng quý 20.000 năm tuổi