Đại gia Lê Văn Vọng 'buông' dự án nghìn tỷ tại khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

Đại gia Lê Văn Vọng 'buông' dự án nghìn tỷ tại khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

2 triệu đổi 1m2 đất HN, Tập đoàn Lã Vọng làm cách nào?

2 triệu đổi 1m2 đất HN, Tập đoàn Lã Vọng làm cách nào?

Công ty Louis được 'tặng' hơn 4000 m2 đất tái định cư như thế nào?

Công ty Louis được 'tặng' hơn 4000 m2 đất tái định cư như thế nào?

Dự án tại lô đất N14, N15 đường Lê Văn Lương, Hà Nội: Nhà nước có thể mất không cả nghìn tỷ đồng?

Dự án tại lô đất N14, N15 đường Lê Văn Lương, Hà Nội: Nhà nước có thể mất không cả nghìn tỷ đồng?

Công ty Louis được 'tặng' hơn 4000 m2 đất tái định cư như thế nào?

Công ty Louis được 'tặng' hơn 4000 m2 đất tái định cư như thế nào?

Cầu Giấy, HN: Chính quyền sốt sắng thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Cầu Giấy, HN: Chính quyền sốt sắng thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Cầu Giấy, HN: Chính quyền sốt sắng thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Cầu Giấy, HN: Chính quyền sốt sắng thu hồi đất thay doanh nghiệp?