Quá trình nhập cảnh, di chuyển của bệnh nhân thứ 33 mắc Covid-19 ở Việt Nam

Quá trình nhập cảnh, di chuyển của bệnh nhân thứ 33 mắc Covid-19 ở Việt Nam

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 đi khắp Hà Nội, Quảng Ninh

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 đi khắp Hà Nội, Quảng Ninh

Công bố lịch trình, người tiếp xúc ca mắc Covid-19 thứ 2 ở Quảng Nam

Công bố lịch trình, người tiếp xúc ca mắc Covid-19 thứ 2 ở Quảng Nam

Du khách người Anh nhiễm Covid-19: Hy hữu người vợ âm tính

Du khách người Anh nhiễm Covid-19: Hy hữu người vợ âm tính

Vợ của người mắc Covid-19 ở Quảng Nam âm tính với SARS-CoV-2

Vợ của người mắc Covid-19 ở Quảng Nam âm tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân số 31 được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh nhân số 31 được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế

Du khách người Anh mắc Covid - 19 đã đến những nơi nào ở Hội An?

Du khách nhiễm Covid-19 thứ 31 tiếp xúc nhiều người

Bệnh nhân thứ 31 dương tính COVID-19 đã đi đến đâu?