Lính Cụ Hồ thời kinh tế

Lính Cụ Hồ thời kinh tế

Xông pha, luôn đương đầu với những khó khăn và sẵn sàng hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho đất nước, đó là...