Vụ Trịnh Quốc Hưng KingLand: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 'lên ngôi'... do án nhẹ?

Vụ Trịnh Quốc Hưng KingLand: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 'lên ngôi'... do án nhẹ?

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư KingLand Trịnh Quốc Hưng...
Bắt giam Tổng giám đốc Công ty KingLand bán 'dự án ma'

Bắt giam Tổng giám đốc Công ty KingLand bán 'dự án ma'

Tổng giám đốc giám đốc công ty Kingland bị bắt

Tổng giám đốc giám đốc công ty Kingland bị bắt

Công an tìm người mua 'dự án ma' KingLand Home City5 cung cấp thông tin điều tra

Công an tìm người mua 'dự án ma' KingLand Home City5 cung cấp thông tin điều tra

Lừa bán đất nền 'ảo', Chủ tịch HĐQT Công ty KingLand bị bắt

Lừa bán đất nền 'ảo', Chủ tịch HĐQT Công ty KingLand bị bắt

Bắt tạm giam một giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam một giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tổng giám đốc công ty KingLand Trịnh Quốc Hưng bị bắt

Tổng giám đốc công ty KingLand Trịnh Quốc Hưng bị bắt

Tổng giám đốc Công ty Kingland vì sao bị bắt?

Tổng giám đốc Công ty Kingland vì sao bị bắt?

Bắt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Kingland lừa đảo bán dự án ma

Bắt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Kingland lừa đảo bán dự án ma

Bắt tổng giám đốc Công ty KingLand tự vẽ dự án chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bắt tổng giám đốc Công ty KingLand tự vẽ dự án chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bắt Tổng giám đốc Công ty Kingland lừa đảo bán dự án ma

Bắt Tổng giám đốc Công ty Kingland lừa đảo bán dự án ma

Công an TP.HCM bắt Tổng giám đốc Công ty Kingland

Công an TP.HCM bắt Tổng giám đốc Công ty Kingland

Bắt Tổng giám đốc Công ty KingLand Trịnh Quốc Hưng

Bắt Tổng giám đốc Công ty KingLand Trịnh Quốc Hưng