Đà Nẵng: Xử phạt công ty CP Kim Long Nam xả thải ra biển

Đà Nẵng: Xử phạt công ty CP Kim Long Nam xả thải ra biển

Đà Nẵng phạt một doanh nghiệp xả thải ra biển

Đà Nẵng phạt một doanh nghiệp xả thải ra biển

Phạt doanh nghiệp lén xả thải ra biển Đà Nẵng 170 triệu đồng

Phạt doanh nghiệp lén xả thải ra biển Đà Nẵng 170 triệu đồng

Đà Nẵng: Lén xả thải ra biển, Công ty Kim Long Nam bị xử phạt 170 triệu đồng

Đà Nẵng: Lén xả thải ra biển, Công ty Kim Long Nam bị xử phạt 170 triệu đồng

Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển như thế nào?

Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển như thế nào?

Công ty Kim Long Nam có thể bị phạt tới 700 triệu đồng vì xả thải trái phép ra biển

Công ty Kim Long Nam có thể bị phạt tới 700 triệu đồng vì xả thải trái phép ra biển

Xác định thủ phạm xả thải đen ngòm ra biển Đà Nẵng

Xác định thủ phạm xả thải đen ngòm ra biển Đà Nẵng

Xác định công ty Kim Long Nam xả thải ra biển Đà Nẵng

Xác định công ty Kim Long Nam xả thải ra biển Đà Nẵng

Sẽ phạt kịch khung Công ty Kim Long Nam vì lén xả thải ra biển Đà Nẵng

Sẽ phạt kịch khung Công ty Kim Long Nam vì lén xả thải ra biển Đà Nẵng

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung công ty xả thải ra biển

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung công ty xả thải ra biển

Đà Nẵng: Phát hiện Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển

Đà Nẵng: Phát hiện Công ty Kim Long Nam xả nước thải ra biển

Đà Nẵng 'phạt kịch khung' công ty lén xả thải ra biển

Đà Nẵng 'phạt kịch khung' công ty lén xả thải ra biển

Lộ diện thủ phạm xả thải đen ngòm ra biển Đà Nẵng

Lộ diện thủ phạm xả thải đen ngòm ra biển Đà Nẵng

Công ty Kim Long Nam xả thải ra biển, Chủ tịch Đà Nẵng lệnh phạt tột khung

Công ty Kim Long Nam xả thải ra biển, Chủ tịch Đà Nẵng lệnh phạt tột khung