Kỳ vọng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ thu hút nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Kỳ vọng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ thu hút nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Tọa đàm giới thiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC

Tọa đàm giới thiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC

Việt Nam chuẩn bị có Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Việt Nam chuẩn bị có Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Thủ tướng làm việc về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Thủ tướng làm việc về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Đẩy nhanh triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Đẩy nhanh triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Thủ tướng: Nếu không có đổi mới sáng tạo, không có khoa học công nghệ thì không thành công

Thủ tướng: Nếu không có đổi mới sáng tạo, không có khoa học công nghệ thì không thành công

Thủ tướng đốc thúc triển khai Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia