Quá hạn, kè biển gần 100 tỉ đồng vẫn ngổn ngang

Quá hạn, kè biển gần 100 tỉ đồng vẫn ngổn ngang

Đà Nẵng: Kè biển trăm tỷ ngổn ngang, dân hoang mang

Đà Nẵng: Kè biển trăm tỷ ngổn ngang, dân hoang mang

Thấp thỏm vì biển xâm thực

Thấp thỏm vì biển xâm thực

Sạt lở bờ kè, dân cuống cuồng di tản

Sạt lở bờ kè, dân cuống cuồng di tản

Mưa bão Con Voi, kè biển sạt lở, dân hoang mang

Mưa bão Con Voi, kè biển sạt lở, dân hoang mang

Cần di dời gấp các hộ dân đoạn xung yếu kè biển Liên Chiểu

Cần di dời gấp các hộ dân đoạn xung yếu kè biển Liên Chiểu

Đà Nẵng: Sóng lớn, hàng chục mét bờ biển bị cuốn phăng

Đà Nẵng: Sóng lớn, hàng chục mét bờ biển bị cuốn phăng

Công trình kè biển Liên Chiểu: Đoạn xung yếu nhất lại phải chờ...

Công trình kè biển Liên Chiểu: Đoạn xung yếu nhất lại phải chờ...