Công ty của Mỹ muốn hợp tác với Lọc hóa dầu Bình Sơn

Công ty của Mỹ muốn hợp tác với Lọc hóa dầu Bình Sơn

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), ngày 10/11 vừa qua, Công ty Kevcomp (Hoa Kỳ)...