Không có lao động Việt Nam tử vong trong vụ cháy tại Đài Loan

Không có lao động Việt Nam tử vong trong vụ cháy tại Đài Loan

Hơn 1.000 lao động Việt làm tại công ty Đài Loan bị cháy

Hơn 1.000 lao động Việt làm tại công ty Đài Loan bị cháy

Vụ cháy ở Đài Loan: Lao động Việt Nam được hưởng nguyên lương

Vụ cháy ở Đài Loan: Lao động Việt Nam được hưởng nguyên lương

Cục Quản lý lao động thông tin vụ cháy kinh hoàng ở Đài Loan

Cục Quản lý lao động thông tin vụ cháy kinh hoàng ở Đài Loan

Không có lao động Việt Nam bị thương trong vụ cháy ở Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan: Cháy nhà máy có nhiều người Việt, 5 lính cứu hỏa và 2 lao động nước ngoài thiệt mạng

Đài Loan: Cháy nhà máy có nhiều người Việt, 5 lính cứu hỏa và 2 lao động nước ngoài thiệt mạng

Chưa ghi nhận lao động Việt Nam bị thương vong sau vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Chưa ghi nhận lao động Việt Nam bị thương vong sau vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong

Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong

5 lính cứu hỏa hy sinh, nhiều người bị thương và tử nạn

5 lính cứu hỏa hy sinh, nhiều người bị thương và tử nạn

Cháy nhà máy Đài Loan có nhiều lao động Việt Nam, 5 lính cứu hỏa hy sinh

Cháy nhà máy Đài Loan có nhiều lao động Việt Nam, 5 lính cứu hỏa hy sinh