Long An: Làm rõ trách nhiệm việc để Dự án KCN Cầu cảng Phước Đông 'treo' 11 năm khiến dư luận bức xúc

Long An: Làm rõ trách nhiệm việc để Dự án KCN Cầu cảng Phước Đông 'treo' 11 năm khiến dư luận bức xúc

Khu công nghiệp Phước Đông: Ì ạch 11 năm vì tranh chấp

Khu công nghiệp Phước Đông: Ì ạch 11 năm vì tranh chấp

Tiếp vụ 'Chủ đầu tư thiệt hại, Nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng…': Kỷ lục 105 cuộc họp, bãi cạp cát vẫn trơ trơ…

Tiếp vụ 'Chủ đầu tư thiệt hại, Nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng…': Kỷ lục 105 cuộc họp, bãi cạp cát vẫn trơ trơ…

Vụ Khu công nghiệp Phước Đông vẫn bị 'chia cắt' sau 105 cuộc họp: Nhiều phản hồi bức xúc của các cựu tù Côn Đảo

Vụ Khu công nghiệp Phước Đông vẫn bị 'chia cắt' sau 105 cuộc họp: Nhiều phản hồi bức xúc của các cựu tù Côn Đảo

9 cựu tù Côn Đảo bức xúc lên tiếng

9 cựu tù Côn Đảo bức xúc lên tiếng

Vụ Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông: Phó Thủ tướng chỉ đạo, nhưng vẫn trì trệ, chưa thực hiện

Vụ Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông: Phó Thủ tướng chỉ đạo, nhưng vẫn trì trệ, chưa thực hiện

Vụ KCN Phước Đông vẫn bị 'chia cắt' sau 105 cuộc họp: Chỉ rõ vướng mắc, dự án vẫn 'tắc'

Vụ KCN Phước Đông vẫn bị 'chia cắt' sau 105 cuộc họp: Chỉ rõ vướng mắc, dự án vẫn 'tắc'

Tiếp vụ Chủ đầu tư thiệt hại, nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng...': Công văn Phó chủ tịch 'địch' với quyết định của Chủ tịch!

Tiếp vụ Chủ đầu tư thiệt hại, nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng...': Công văn Phó chủ tịch 'địch' với quyết định của Chủ tịch!

Chủ đầu tư thiệt hại, Nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng chỉ vì...một bãi cạp cát !

Chủ đầu tư thiệt hại, Nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng chỉ vì...một bãi cạp cát !